ZÁŠKOLÁCTVÍ

Odpověz si sám/a pro sebe na tyto otázky:

Přijde Ti divné, že Tvůj spolužák nebo spolužačka už podezřele dlouho chybí ve škole?

Všem tvrdí, že jde o nemoc, ale vídáš ho/jí venku?

Víš, že si omluvenky píše sám/sama?

Začali se kolem něj/ní objevovat jiní lidé a s Tebou už se tolik nebaví?  

Nebo máš pocit, že do školy nechodí proto, že mu/jí někdo ubližuje?


Opravdu i takto se může projevovat záškoláctví, pokud něco podobného pozoruješ ve svém okolí, pravděpodobně jsi poznal/a, že Tvůj kamarád/kamarádka (možná i Ty sám/a) propadl/a záškoláctví!
 

 

Co je záškoláctví?

Záškoláctví má dvě formy, a to impulzivní, při které záškolák předem neplánuje, že do školy nepůjde a účelovou, při kterém odchod ze školy plánuje.

Záškoláctví může být vyvolané zejména 3 základními příčinami:

 1. ne moc dobrým vztahem ke škole (záškolák může mít i strach)

 2. tím, co se děje u něj doma

 3. tím, s kým a jak tráví volný čas.


Co dělat?

Pokud se něco podobného děje Tvému kamarádovi/kamarádce, zkus udělat toto:

 1. zkus si s ním/ní promluvit

 2. řekni mu/jí, že to bez něj/ní není ve škole ono

 3. stůj při něm/ní, když se Ti svěří s nějakým vážným důvodem, proč do školy nechodí

 4. vysvětli mu, že záškoláctví není správné a jedná se o porušení zákona o povinné školní docházce.

Pokud si sám/a propadla záškoláctví a chceš s tím přestat, zkus udělat toto:

 1. Zkus se zamyslet nad tím, co je důvodem tvých útěků nebo absence ve škole

 2. Zkus pojmenovat, co za tím vězí, někdy to může být šikanující chování proti tobě, někdy můžeš mít problémy doma, někdy nedokážeš překonat bariéru mezi tebou a nějakým vyučujícím, někdy za tím může být parta kamarádů, co tě přemlouvají...

 3. Zkus si odpovědět na jednoduchou otázku  - Kdo je ten pravý, komu se s tímhle můžu svěřit a chci?

 4. Můžeš se zkusit třeba přes internet zkontaktovat s lidmi, kteří prošli někdy něčím podobným, zeptat se jich, co jim to dalo, co vzalo, co by změnili, kdyby mohli..

Jak se chovat k záškolákovi ze strany pedagoga:
 

 1. Přestože ve vás toto chování vzbuzuje často vztek, nevybíjejte si ho na dítěti
 2. Čím více budete útočit a trestat, tím větší bude jeho odpor a vzdor
 3. Neřešte tento problém ve třídě před ostatními, nekárejte ho před spolužáky
 4. Zkuste si s ním promluvit o samotě a společně se pokuste pojmenovat důvody jeho záškoláctví – Ne všechny problémy a situace jsou na první pohled dostatečně zřejmé
 5. Pokud nechce využít vaší pomoci, podpořte ho v tom, aby využil jinou pomoc – např. krizové centrum, PPP
 6. Pamatujte, že záškoláctví se nevyřeší ze dne na den a také na to, že nejste všemohoucí a skutečně nemůžete zachránit každého

 

Kam se obrátit?

Určitě zkus učitele, ke kterému máš důvěru (nemusí to být zrovna třídní). Pokud takový učitel není, svěř se mamce nebo taťkovi. Pokud se bojíš nebo stydíš, zavolej na Linku bezpečí 116 111 nebo kontaktuj nekteré z odborných pracovišť.

 

Kde naleznu více informací?

Pokud chceš o záškoláctví dozvědět více, navštiv stránku www.ostrovzl.cz.

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha