Analýza poskytování krizové pomoci dětem a mladistvým na ZŠ a SŠ v České republice a v zahraničí

Díky podpoře Nadace Sirius proběhl v období ledna až dubna 2012 průzkum v oblasti poskytování krizové pomoci dětem a mladistvým na základních a středních školách v České repbulice a v zahraničí.

Zdrojem informací pro analýzu situace v České republice bylo především dotazníkové šetření na školách a v neziskových organizacích a internetové vyhledávání. Informace ze zahraničí jsme získávali především prostřednictvím internetu.

 

Výstupy

Příloha 1a_Dotazník pro školy v CR.pdf (dokument Adobe PDF)Dotazník pro školy v CR.pdf 92.0 KB

Příloha 2a_Dotaznik_NNO_ČR.pdf (dokument Adobe PDF)Dotaznik_NNO_ČR.pdf 91.3 KB

Kontaktované NNO v CR.pdf 47.0 KB

Analyza_dotazniky_skoly_CR.docx 9.0 MB

Analyza_dotazniky_NNO_CR.docx 2.8 MB

Info_pro_CR_zdroj_internet.pdf 278.5 KB

Info_pro_zahranici_zdroj_internet.pdf 292.2 KB

 

Průzkum zaměřený na povědomí dětí a mládeže o krizových situacích, službách krizové pomoci a jejich dostupnosti

Díky podpoře Nadace Sirius navázal na výše uvedenou analýzu průzkum zaměřený na povědomí žáků druhého stupně o krizových situacích, službách krizové pomoci a jejich dostupnosti.

Průzkum byl založen na dotazníkovém šetření na několika základních školách a víceletém gymnáziu, celkem se zapojilo 543 respondentů.


Výstupy

Dotazník pro děti.pdf 75.9 KB

Analýza dotazníkového šetření.docx 3.4 MB

 

Získané poznatky z obou průzkumů přispěly k tomu, že Nadace Sirius podpořila další fázi projektu, jehož cílem je přiblížit krizovou pomoc dětem a mladistvým co nejblíže do jejich přirozeného sociálního prostředí. Projekt je realizován Diakonií Západ pod názvem Archa-Vylodění.

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha