Pilotní školy projektu Archa - Vylodění

Základní škola ulice Míru Rokycany (www.zsulmirurokycany.cz)

Spolupráce se ZŠ ulice Míru v Rokycanech a Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy započala 31. 8. 2012, kdy byla základní škole Mgr. Janou Pletánkovou, toho času vedoucí preventivních programů, na pedagogické radě, představena externí preventistka Bc. Hana Křížová. Na této radě byla škola blíže seznámena s Projektem Archa – vylodění, s cíli tohoto projektu, s rolí preventistky na půdě školy a s nabídkou preventivních aktivit. Dále byly preventistce ze strany školy poskytnuty prostory pro konzultace, tak, jak je tomu uvedeno v dohodě o spolupráci, která byla podepsána 26. 9. 2012 ředitelkou školy Mgr. Hanou Šlégrovou Ph.D. a ředitelem Diakonie Bc. Petrem Neumanem.

ZŠ ulice Míru v Rokycanech ve školním roce 2012/2013 čítá 213 žáků, v celkem 11 třídách. Pedagogický sbor má 11 třídních učitelů, 4 netřídní učitele a 4 asistentky pedagogů. Ve vedení školy je již zmiňovaná Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D., v roli její zástupkyně pak Mgr. Lenka Zátková. Škola je od roku 2010 nově zrekonstruovaná, moderně vybavená, zaměřená na rozličné zájmy žáků, jako např. na sborový zpěv, užitou výtvarnou výchovu, estetiku, cizojazyčnou konverzaci, nebo výuku ICT. Snaží se integrovat žáky se speciálními poruchami učení a chování, ale i žáky nadané.


ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše Kožlany  (www.zsamskozlany.webnode.cz)

Spolupráce se ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše Kožlany začala 31. 8. 2012, kdy byla na pedagogické radě v Kožlanech představena vedoucí programu Mgr. Janou Pletánkovou externí preventistka Lucie Mudrová. Na této radě byli pedagogové informovánio tom, o jaký projekt se jedná, komu je určen, jaké jsou jeho cíle a byla poskytnuta nabídka preventivních aktivit. S metodičkou prevence Mgr. Danou Berbrovou se domluvila místnost, ve které bude vždy jednou týdně (ve středu) přítomna externí preventistka, a dále v jakém časovém rozmezí zde bude. Dohoda o spolupráci mezi Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy a ZŠ a MŠ dr. E. Beneše Kožlany byla podepsaná dne 26. 9. 2012 Bc. Petrem Neumannem a Mgr. Jaroslavem Švarcem.

ZŠ Dr. E. Beneše v Kožlanech se nachází nedaleko Kralovic a čítá přibližně 120 dětí, rozdělených do devíti tříd, a 11 pedagogů, přičemž v čele školy stojí ředitel Mgr. Jaroslav Švarc a zástupce ředitele Mgr. Jaroslav Berbr.

 

Obchodní akademie a ekonomické lyceum Plzeň  (www.oa.pilsedu.cz)

Spolupráce s Obchodní akademií a ekonomickým lyceem v Plzni a Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy se započala 27. 8. 2012, kdy byl střední škole Mgr. Janou Pletánkovou, toho času koordinátorka programu Prevence pro školy a veřejnost, na pedagogické radě představen projekt Archa - Vylodění. Pedagogové byli podrobně seznámeni s cíli projektu, úlohou krizové interventky na půdě školy a preventivními aktivitami. Krizová interventka Bc. Veronika Kaletová se pedagogům a studentům představila v průběhu září. V září byly intervnetce poskytnuté vhodné prostory pro konzultace ve škole a dne 26. 9. 2012 byla oficiálně navázána spolupráce podepsáním vzájemné dohody ředitelem Diakonie Bc. Petrem Neumannem a ředitelem Obchodní akademie a ekonomického lycea Mgr. Miloslavem Skuhravým.

Obchodní akademie a ekonomické lyceum v Plzeni se řadí se svojí historií čítající více než 120 let spolu s několika dalšími školami k nejstarším svého druhu na historickém území českých zemí, datace založení (rok 1886) z ní činí třetí nejstarší obchodní školu v České republice. Nachází se v centru města. Ve školním roce 2012/2013 ji navštěvuje 600 studentů a vyučování zastává 50 pedagogů. S ohledem na velikost školy, resp. počet studentů, zde panuje poměrně velká anonymita, přesto je klima školy vcelku pozitivní. Školu řídí Mgr. Miloslav Skuhravý, zástupkyní ředitele je PaedDr. Jitka Duchková. V roli výchovných poradkyň jsou Mgr. Radky Štaifová a Mrg. Dana Šašková, metodikem prevence je pak Mgr. Pavel Taušek.

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha