Není na světě člověka, který by se vyhnul setkání s krizí, z řady takových setkání vzniklo nepřeberné množství citátů a přísloví o životě. Třeba v nich i vy naleznete odpověď na některé své otázky.

 

„Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, doví se o jejich existenci.“

Léon Bloy

„V bolesti není nic bolestnějšího než to, potlačuje-li se její projev. Slzy, jež polykáme, jsou mnohem trpčí těch, které proléváme.“

Marcus Tullius Cicero

„Ač láska přináší naposled jen bolest, přece všechny slzy, které si vyplakal, byly splaceny již prvním polibkem.“

Christian Friedrich Hebbel                                                                                                  

„Když jen jednou ulevím v trápení nebo žalu, když jenom jednou pomůžu v bolesti. Když jenom zvednu ptáčka vypadlého z hnízda, anebo zmírním něčí neštěstí. Pak nežila jsem nadarmo, nesešla na scestí.“

Emily Dickinsonová

„Co je štěstí? Talíř polévky, místo na spaní a žádné bolesti. Není to samo o sobě dost?“

Theodor Fontane

„Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest.“

Francis Bacon

"Brzy se naučíš poznat ten nepatrný rozdíl mezi držením ruky a svazováním ducha. Poznáš, že milovat neznamená naléhat a být s někým nemusí vždycky dávat pocit bezpečí. Začneš si uvědomovat, že polibek není závazek a dárek není příslib. Začneš přiznávat své porážky s hlavou vztyčenou a s očima otevřenýma, s hrdostí dospělého, ne s pláčem dítěte. A svůj život začneš stavět na dnešku, protože zítřek je na plánování příliš nejistý. Brzy zjistíš, že i slunce umí spálit, pokud je ho moc. A tak si založ vlastní zahradu a zušlechťuj svého ducha a nečekej, až ti někdo přinese květy. Naučíš se, že skutečně dokážeš všechno překonat. Že máš v sobě sílu. A že opravdu máš svou cenu."

Veronica A. Shoffstall

"Važte si sami sebe. Jediní lidé, kteří ve vás vidí rohožku přede dveřmi, jsou ti, kteří mají špinavé boty."

Leo Buscaglia

"Problém není to, že existují problémy. Problém je očekávat něco jiného a myslet si, že mít problémy je problém."

Theodore Rubin

"Nikdy ti není dán sen, aniž by ti zároveň nebyla dána moc jej uskutečnit."

Richard Bach

"Duševní bolest dokáže přinejmenším tak oslabit jako bolest fyzická.Málokomu z nás se v životě podaří této bolesti uniknout. Nelze se jí vyhnout. Dá se s ní jedině určitým způsobem zacházet. Odpuštění je často hlavním, ne-li jediným únikem z bolestné situace."

Leo Buscagila

"Umění žít spočívá z devadesáti procent ve schopnosti vyjít s lidmi, s nimiž nelze vyjít."

Samuel Goldwin

"Za dvacet let budete více zklamáni věcmi, které jste neudělali, než věcmi, které jste udělali. Tak vytáhněte kotvu a vyplujte z bezpečného přístavu. Ať pasáty zadují do vašich plachet. Zkoumejte. Sněte. Objevujte."

Mark Twain

"Mám spoustu jizev, ale také v sobě nesu okamžiky, k nimž by nedošlo, kdybych se neodvážil překročit své hranice."

Paulo Coelho

"Až dokonce života měj na paměti vše dobré, co vzešlo z obtíží. Je to důkaz tvých schopností, který ti dodá sebedůvěru před jakoukoli překážkou."

Paulo Coelho

"Nakonec zůstává přece jen každý sám, takže vlastně hlavní problém tkví v tom, kdo je ten, s kým má člověk zůstat, zůstane-li sám."

Arthur Schopenhauer

"V každé vteřině svého života volíme mezi mnoha alternativami co učinit, přičemž nikdy stoprocentně nevíme, zda se vydáváme správnou cestou. Vykročíme-li špatným směrem, reparát možný není,neboť tak už to ve světě chodí. Všechno je hned načisto."

K. Cubeca

"Nepotřebujeme žít stejně, jako jsme žili včera. Osvoboďme se od tohoto názoru a tisíc možností nás pozve ke zcela novému životu."

Christian Morgensen

"Žiji ráda. Občas jsem rozčílená, zoufalá, naprosto sklíčená, zkroušená žalem - ale přes to všechno stále vím dost jasně, že už jenom být naživu je skvělá věc."

Agatha Christie

"Tisíckrát v životě člověk stojí na křižovatce a neví jak dál. Váhavec váhá, rozumbrada rozumuje, zbabělec se rozpláče. Celý život je jedna obrovská křižovatka, jakékoli rozmýšlení a přešlapování je k ničemu. Když nevíš kudy kam,musíš hlavně něco dělat a tvářit se, že víš,co děláš. Tím se dostaneš nad všechny váhavce, rozumbrady a zbabělce. Už sama skutečnost, že vyvíjíš činnost,uvádí věci kolem tebe do pohybu a přes nahodilosti, nečekanosti a překážky nakonec vždycky najdeš způsob, jak se dostat k cíli, který sis vytyčil. Jenom se nesmíš zastavit. Pokud člověk jenom stojí a přemýšlí, pak neudělá a nedokáže nic."

K.Cubeca - Zlatá skrýš

"Nejsilnější je ten, kdo přemůže sám sebe."

Lao´C

"Nejdůležitější věcí na světě není ani tak to, kde stojíme, ale jakým směrem jdeme."

Oliver Wendell Holmes

„Lidé vědí, co dělají. Často dokonce vědí, proč dělají to, co dělají. Nevědí ale, co to dělá, když to dělají.“

Michel Foucault

"Bouřky patří k životu, stejně jako sucho a bezvětří, slabé smetou a silné dělají silnějšími. Jenom hlupák, který vyplouvá na moře, si může myslet, že hladina bude pořád rovná jako zrcadlo."

K.Cubeca - Tajemství skrytého kláštera

"Kdybychom poslouchali rozum, nikdy bychom se nezamilovali. Neměli bychom přátelé. Náš cynismus by nás odrazoval od toho, abychom podnikali. Ale to vše je nesmysl. Stále znovu musíme skákat z útesu a během letu dolů si začít montovat křídla..."

Ray Bradbury

"Skutečný rozsah vašeho úspěchu se neměří penězi, ale tím, jak o vás mluví vaše děti před svými kamarády."

Martin Baxbaum

"Všichni si přejeme, aby se náš život změnil k lepšímu, aby byl snadnější, my sami se však měnit nechceme. Spíše to čekáme od druhých."

Louise L. Hay

"Otřes z neúspěchu, zklamání či zrady je jako rána pěstí. S vyraženým dechem a oslepený jako bys ztratil nit života, který jsi žil dosud... Drž se. Jakkoliv se zdá neskutečné, že by se štěstí a jistota mohly vrátit zpět - přece se vrátí."

Pam Brown

"Ty vidíš věci a říkáš - proč, ale já sním o věcech co nikdy nebyly a říkám - a proč ne."

Irwin Shaw

"Láska má svoje iluze a každá iluze má svůj zítřek. Proto se už tolik milenců rozešlo, protože věřili, že jsou spojení navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti přestojí tuto dvojitou zkoušku života, odhalí svoje chyby a svoje přednosti, mohou si být jistí, že se až do skonání života budou držet za ruce."

Honoré De Balzac

"Přáním být někde jinde ani čekáním na lepší podmínky nic nezískáš. Rozhlédni se tam, kde právě jsi, a udělej to, co se s tím dělat dá."

Jacob K. Javits

"Všichni nemůžeme být vítězové, protože někdo musí stát na chodníku a tleskat,když jde vítěz kolem."

Will Rogers

"Pokud nemůžete najít pravdu tam, kde zrovna jste, kde očekáváte, že byste ji našli?"

mistr zenu DOGEN

"Pesimista vidí v každé příležitosti problém, optimista vidí v každém problému příležitost."

Sir Winston Churchill

"Lidé přísně odsuzují právě ty slabosti, jimiž sami nejvíce podléhají."

S. Aurelius Victori

"Křič a každý tě uslyší. Šeptej a uslyší tě ten, kdo stojí nablízku. Mlč a jen nejlepší přítel uslyší, co říkáš."

Linda MacFarlaneová

"Vždy jsem cítila, že první chvíle po probuzení je nejkrásnější z těch dvaceti čtyř hodin. Nezáleží na tom, že se možná cítíte unaveni či smutni , ale s jistotou víte, že.....se může stát cokoli. A skutečnost, že se tak prakticky nikdy nestane , neznamená vůbec nic. Ta možnost je tu vždycky."

Monica Baldwinová

„Nechť ostatní lidé žijí bezvýznamným životem, ale ne ty. Nechť se ostatní lidé dohadují nad zbytečnostmi, ale ne ty. Nechť ostatní lidé naříkají, když se někdo dotkne jejich citů, ale ne ty. Nechť ostatní lidé nechají svou budoucnost v rukou někohojiného, ale ne ty.“

Jim Rohn

"Dopřej mi Pane, abych v boji, který jde životem, našel odvahu udeřit a riskovat, a mám-li vyhrát, dej aby to bylo podle zákonů a aby se pravda a čest přitom udržely vysoko a mám-li prohrát, abych našel sílu postavit se u cesty a pozdravit vítěze, když půjde kolem."

motlitba rytíře

“Zařizujeme si budoucnost podle toho, co nám vyhovuje dnes, nevědouce, zdali nám to bude vyhovovat zítra; děláme si o sobě úsudek, jako bychom byli stále stejní, a přitom se každodenně měníme. Kdo ví, zdali budeme milovat, co milujeme, chtít, co chceme..zdali probíhající změny tělesné nezmění naši ...duši a zdali nenalezneme své neštěstí právě v tom, co si zařizujeme pro své štěstí?“

Jean-Jacques Rousseau

"Kdo řekl, že je láska slepá? Vždyť je to právě ona, kdo objevuje krásy, kde druzí nevidí nic."

André Frossard

"Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě."

Emerson Ralph Waldo

"Ve škole se nejprve učíme a teprve pak nás zkoušejí - v životě je to naopak."

Kosorin Pavel

"Kdyby všechna naše neštěstí byla snesena na jednu společnou hromadu, odkud by si každý musel vzít stejný díl, většina lidí by byla spokojena, kdyby si mohla odnést ta svoje vlastní."

Sókratés

"Ti, které jsme s láskou uctívali, vlastně ani neumírají. Neusilují už o nic, nic nekonají, nehovoří k nám, nic po nás nepožadují. A přece, kdykoli si na ně vzpomeneme, cítíme, že nám hledí do duše, že s námi cítí, že nás chápou, že schvalují nebo neschvalují naše počínání."

Edmund Husserl

"Starosti jsou jako naše děti - za pečlivého ošetřování zdárně rostou."

Anglické přísloví

"Člověk tak mocně naříká při každé bolesti, a tak málo se raduje, když žádnou nemá."

Georg Christoph Lichtenberg

"Abychom se vyhnuli chybám, potřebujeme zkušenost. Abychom získali zkušenost, musíme dělat chyby."

Petr Veliký

"Vždy mějte na paměti, že vaše rozhodnutí uspět je důležitější než cokoliv jiného."

Abraham Lincoln

"Postavte se překážkám a udělejte s nimi něco. Zjistíte, že nemají ani z poloviny sílu, kterou si myslíte, že mají."

Norman Vincent Peale

"Co dítě nedostane, zřídka může později dát."

P. D. James

"Rozhodni se pečovatt o mladé, soucítit se starými, sympatizovat se snaživými a tolerovat slabé a špatné. Někdy ve svém životě budeš na jejich místě."

Bob Goddard

 "Existují některé typy lidí, které vám v jednom okamžiku změní celý život. Život, který beztak do té doby nestál za nic. Můžeme jim být vděčni, a dokonce je i nenávidět, ale nic nezměníme na tom, že se podepsali do našeho srdce."

neznámý autor

"Řekni, co si myslíš a budeš nenáviděn. Udělej, co uznáš za vhodné a budeš odsouzen. Dělej, co všichni chtějí a staneš se figurkou na hracím poli."

neznámý autor

"Je těžké být individualitou, stát si za svým a bojovat za to, ale vydrž... a jednou si řekneš: Žil jsem tak, jak jsem chtěl!"

neznámý autor

"Člověk se nejvíc zklame, když zjistí, že to, v co věřil, zhaslo, pominulo, zničilo se. Zklame se tolik, že nedokáže věřit už ani sám sobě. Co pak? Co potom? Lidská duše je tak omezená svými city, že uvědomit si někdy vlastní podstatu bytí bývá velmi těžké, ne-li často nemožné."

neznámý autor

"Jsou lidé, kteří vstoupí do našich životů a rychle zase zmizí. Někteří však chvíli zůstanou a zanechají v našich srdcích nesmazatelné stopy a my už nikdy, nikdy nebudeme stejní."

neznámý autor

"Už vím, že recept na štěstí se nenajde v žádné kuchařce, že přátelství a láska nerostou u cesty, že bez bolesti se nic nenarodí, že úsměv nic nestojí a přece je za všechny peníze, že lidi k sobě mají spíš daleko, než blízko a že všichni touží a zaslouží si pohladit po duši - a jsem za to vděčná."

neznámý autor

"Život se neměří počtem nádechů a výdechů. Ale chvílemi, které nám vzaly dech!"

neznámý autor

"Naučila jsem se, že věčná láska může skončit během jedné noci.
Že velcí kamarádi se můžou opět stát velkými neznámými.
Že nikdy nikoho nepoznáme opravdu dokonale.
Že ještě nevymysleli nic lepšího než objetí.
Že slovíčko *NIKDY VÍC* se nikdy nesplní a že *NAVŽDY* vždycky skončí..."

neznámý autor

"I když přijdou bouře života, mysleme na to, že jsou to dary. Neprojeví se to hned, ale možná za pět, deset či dvacet let. Překonání těchto bouří nám dá sílu a naučí nás věci, kterým bychom se jinak nenaučili. Dovolte mi přirovnání: Ocitneme-li se v brusce, pak záleží jen na nás, jestli nás úplně rozdrtí, nebo z ní vyjdeme jako zářící diamant."

neznámý autor

"Jediný člověk, kvůli kterému stojí za to se změnit, jsi ty sám..."

neznámý autor

"Je zvláštní, jak některé lidi dlouho znám a přitom o nich tak málo vím. Každý si kolem stavíme pouzdro, které nás má chránit před okolím. U někoho i nahlédnout bývá mnohdy nemožné. Proto si važte důvěry ostatních a nezneužívejte ji."

neznámý autor

"Jak rychle běží život, když je člověk šťastný. Ovšem v neštěstí se čas zastaví."

neznámý autor

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha